SERVICE: +373 (22) 42 18 14
 VÎNZĂRI: +373 (62) 02 57 57

Tuburi pvc pentru canalizare

 
Cod: 61TP7160
Pret: 3357.00 LEI

 
Cod: 61TP3160
Pret: 3328.00 LEI

 
Cod: 61TP9401
Pret: 445.00 LEI

 
Cod: 61CF0157
Pret: 2255.00 LEI

 
Cod: 61CF0249
Pret: 2577.00 LEI

 
Cod: 61CF0205
Pret: 1728.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0141
Pret: 63.00 LEI

TEAVA PVC VALROM VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0142
Pret: 120.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0143
Pret: 160.00 LEI

 
Cod: 61PC0144
Pret: 262.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=6M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0145
Pret: 314.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.125x2.5mm
Cod: 61PC0146
Pret: 101.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.125x2.5mm
Cod: 61PC0147
Pret: 188.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.125x2.5mm
Cod: 61PC0148
Pret: 274.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0151
Pret: 126.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0034
Pret: 236.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0035
Pret: 349.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=6M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0037
Pret: 675.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0153
Pret: 234.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0053
Pret: 439.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0001
Pret: 638.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=6M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0002
Pret: 1252.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=1M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0135
Pret: 83.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=2M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0126
Pret: 157.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=3M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0036
Pret: 229.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=6M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0061
Pret: 440.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=1M D.125x3.2mm
Cod: 61PC0134
Pret: 135.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=2M D.125x3.2mm
Cod: 61PC0133
Pret: 264.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=3M D.125x3.2mm
Cod: 61PC0055
Pret: 381.00 LEI

TEAVA PVC VALROM MULTISTRAT CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=2M D.160x4mm
Cod: 61PC0157
Pret: 276.00 LEI