SERVICE: +373 (22) 42 18 14
 VÎNZĂRI: +373 (62) 02 57 57

Sisteme de canalizare pvc

 
Cod: 61TP7160
Pret: 3197.00 LEI

 
Cod: 61TP3160
Pret: 3170.00 LEI

 
Cod: 61CF0157
Pret: 2148.00 LEI

 
Cod: 61CF0249
Pret: 2454.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0141
Pret: 60.00 LEI

TEAVA PVC VALROM VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0142
Pret: 114.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0143
Pret: 153.00 LEI

 
Cod: 61PC0144
Pret: 249.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=6M D.110x2.2mm
Cod: 61PC0145
Pret: 299.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.125x2.5mm
Cod: 61PC0146
Pret: 96.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.125x2.5mm
Cod: 61PC0147
Pret: 179.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.125x2.5mm
Cod: 61PC0148
Pret: 261.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0151
Pret: 120.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0034
Pret: 224.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0035
Pret: 332.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=6M D.160x3.2mm
Cod: 61PC0037
Pret: 643.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=1M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0153
Pret: 222.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=2M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0053
Pret: 418.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=3M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0001
Pret: 608.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN2, L=6M D.200x3.9mm
Cod: 61PC0002
Pret: 1192.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=2M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0126
Pret: 150.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=3M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0036
Pret: 218.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=6M D.110x3.2mm
Cod: 61PC0061
Pret: 419.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=1M D.125x3.2mm
Cod: 61PC0134
Pret: 128.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=2M D.125x3.2mm
Cod: 61PC0133
Pret: 252.00 LEI

TEAVA PVC VALPLAST CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=3M D.125x3.2mm
Cod: 61PC0055
Pret: 363.00 LEI

TEAVA PVC VALROM MULTISTRAT CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=2M D.160x4mm
Cod: 61PC0157
Pret: 262.00 LEI

TEAVA PVC VALROM CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=3M D.160x4mm
Cod: 61PC0047
Pret: 388.00 LEI

TEAVA PVC VALROM MULTISTRAT CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=6M D.160x4mm
Cod: 61PC0158
Pret: 804.00 LEI

TEAVA PVC VALROM MULTISTRAT CU MUFA SI GARNITURA PT CANALIZARE SN4, L=3M D.200x4.9mm
Cod: 61PC0132
Pret: 739.00 LEI