SERVICE CENTRUDeținem autorizațiile necesare pentru deservirea utilajelor comercializate de Romstal, conform legislației în vigoare privind autorizarea funcționării și condițiilor puse de producători în vederea acordării garanției pentru echipamente și produse.

 Punere în funcțiune a echipamentelor.Intervenţiile de deservire a utilajelor comercializate sunt efectuate de specialişti și ingineri autorizaţi, certificați.


Specialiştii de service autorizaţi sunt dotaţi cu echipamente profesionale de măsură şi control pentru intervenții.


Acces rapid la piese de schimb, echipamentul de lucru, tarife, prețuri și informații necesare pentru intervenții.


Revizii tehnice anuale.

GARANȚIE

În cadrul termenului de garanție, menționat în certificatul de garanție și în factură, vânzătorul se obligă să suporte toate cheltuielile pentru repararea sau înlocuirea echipamentului avariat din cauze acoperite de garanție. De asemenea, sunt suportate de către vânzător cheltuielile pentru punerea în funcțiune a echipamentelor, această activitate fiind realizată numai de Societățile de SERVICE agreate de ROMSTAL.

Pentru piesele de schimb utilizate în cadrul lucrărilor de service, vânzătorul va acorda garanție conform termenelor date de furnizorii respectivelor piese de schimb. Pentru lucrările de service care nu necesită utilizarea pieselor de schimb, Vânzătorul acordă un termen de garanție de 3 luni. Termenele de garanție vor fi înscrise în certificatul de garanție la rubrica specială, iar pentru intervențiile efectuate în postgaranție, termenele vor fi inscrise pe facturile fiscale.

Cumpărătorul se obliga sa suporte toate cheltuielile de întreținere curentă a echipamentului în conformitate cu recomandările producătorului.

Garanția va înceta atunci cand utilizatorul refuză sa achite orice obligații financiare față de societatea de service.

Sunt excluse din garanție părțile avariate din cauze independente de vânzător, respectiv:

a) transport;

b) instalare incorectă, executată de personal neautorizat, neconformă cu instrucțiunile producătorului sau cu regmentările legale în vigoare;

c) nereguli ale instalațiilor hidraulice, electrice, de alimentare cu combustibil;

d) tratarea incorectă a apei de alimentare (se efectuează tratarea apei de alimentare pentru cazanele de apă caldă atunci când duritatea totală depășește 0,05 mVal/dmc, sau în cazul în care instalația este supusă continuu la adaugiri de apă sau goliri din motive de întreținere (apa de alimentare a cazanelor trebuie să aibă caracteristicile fizico-chimice care să nu determine depuneri și coroziuni, conform STAS);

e) coroziuni cauzate de condens;

f) folosirea altor tipuri de combustibili în afară celui/celor precizați în instrucțiunile de utilizare ale echipamentului sau folosirea unor combustibili ale caror caracteristici diferă de cele precizate în normativele și prescripțiile tehnice în vigoare;

g) nerespectarea instrucțiunilor de exploatare (exemple: defecțiuni cauzate de înghetarea apei în instalație, lipsa apei în instalație, lipsa combustibilului, insuficiența coșului de evacuare a gazelor arse);

h) intervenția personalului neautorizat asupra echipamentului sau în panoul de comandă și control al acestuia;

i) nu beneficiază de garanție componentele supuse uzurii normale de folosire (anozi, garnituri, dispozitive de acționare, becuri, etc.).

CONTRACTE DE PRESTARE SERVICII

Contractele de prestare a serviciilor asigură:
Revizii anuale

Revizii anuale pentru echipamentele termice industriale şi casnice.

Garanție extinsă

Garanție extinsă cu 12 luni.

Intervenții la preț special

Intervenții și reparații la preț special, pe toată perioada de valabilitate a contractului.

-30% reducere!

-30% reducere din valoarea manoperei și -10% reducere din valoarea pieselor de schimb, pentru echipamentele contractate.TARIFE PENTRU CONTRACTE

TIP APARATE PUTERI
TARIF/an cu TVA inclus
Preparatoare instantanee de apă caldă menajeră toate
600 MDL
Microcentrale murale pe gaz < 32 kW 800 MDL
Grupuri termice cu funcționare pe gaz < 70 kW 1000 MDL
> 70 kW 1400 MDL
Arzătoare pe gaz < 70 kW 800 MDL
> 70 kW 1400 MDL
> 300 kW 2400 MDL
Cazane din fontă și oțel < 70 kW 600 MDL
> 70 kW 1000 MDL
> 300 kW 1400 MDL
Arzător pe combustibil lichid < 70 kW 1000 MDL
> 70 kW 1600 MDL
> 300 kW 3200 MDL
Grupuri termice cu funcționare pe combustibil lichid < 70 kW 1200 MDL
> 70 kW 2000 MDL
Instalații de dedurizare simplex toate 1600 MDL
Instalații de dedurizare duplex toate 2400 MDL
Aparate de aer condiționat tip SPLIT Monosplit 800 MDL
Dual 1200 MDL
Trial, plafon, tavan 1600 MDL

  • * Pentru orice alt tip de aparate la care se dorește încheierea unui Contract de Prestări Servicii, tariful va fi stabilit în funcție de valoarea și complexitatea echipamentelor.TARIFE PENTRU INTERVENȚII

Intervenții acoperite de garanție – NU SE PERCEP TAXE!

TIP ACTIVITATE

Tarif practicat în mod curent, TVA inclus

În garanție

Neacoperit de garanție / Postgaranție fară contract, TVA inclus

Neacoperit de garanție / Postgaranție cu contract, TVA inclus

Punerea în funcțiune (PIF) a echipamentelor procurat de la Romstal (altele decat cele mentionate mai jos)

250 MDL

-

-

-

Punerea în funcțiune (PIF) a centralelor procurate de la Romstal, cu puterea de pana la  60 kw

250 MDL

-

-

-

Punerea în funcțiune REPETATĂ, în cazul în care prima PIF este împiedicată de nerespectarea condițiilor pentru PIF, stipulate în certificatul de garanție

400 MDL

-

-

-

Punerea in functiune (PIF) al Centralelor Termice + Raport Tehnic

30 MDL / 1kw termic

-

-

-

Punerea in functiune (PIF)  Arzatoare + Raport Tehnic

30 MDL / 1kw termic

-

-

-

Punerea in functiune (PIF)  Generatoare GAZ

30 MDL / 1kw termic

-

-

-

Punerea in functiune (PIF) Cazanelor cu Combustibil Solid Pina la 40 kw

1500 MDL

-

 -

-

Punerea in functiune (PIF) Cazanelor cu Combustibil Solid De la 41 kw

2500 MDL

-

-

-

Punerea in functiune (PIF) Chillere, pompe de caldura, grupuri pompare

1500 MDL

-

-

-

Programare Automatizari, tablouri cu automatizare (cascada)

2000 MDL

-

-

-

Punerea in functiune (PIF) Sisteme complexe de tratarea apei (dedurizatoare, etc)

600 MDL

-

-

-

Prima oră de intervenție (doar pentru cazuri neacoperite de garanție) cuprinde taxa de constatare și până la maxim 1 ora de manoperă

În funcție de echipament*, minim 400 MDL

GRATIS

400 MDL

- 30 %

Manopera pentru 1 oră de intervenţie, începând cu a doua oră de activitate - doar pentru cazuri neacoperite de garanție

200 MDL

GRATIS

200 MDL

- 30 %

PENTRU CENTRALELE CU PUTERE MAI MARE DE 32kW – manopera pentru prima ora de intervenţie (în care este inclusă taxa de constatare) doar pentru cazuri neacoperite de garanție

În funcție de echipament*, minim 600 MDL

GRATIS

600 MDL

- 30 %

Tarife pentru înlocuirea cartușelor la filtrele Ecosoft

100 MDL

100 MDL

100 MDL

100 MDL

Piese de schimb

Conform listei de preţuri practicată de Executant

GRATIS

Conform listei de preţuri practicată de Executant

- 10 % de la prețul de listă

LA TOATE TARIFELE SPECIFICATE MAI SUS (cu excepția cazurilor acoperite de garanție) SE APLICĂ ȘI TARIFE PENTRU DEPLASARE

Tarife pentru deplasare în localitate**

50 MDL

GRATIS

Conform tarifului curent

Conform tarifului curent

Tarife pentru deplasare în afara localității, tur-retur

3 MDL / km

GRATIS

Conform tarifului curent

Conform tarifului curent


* Echipament – 1 unitate, tariful se stableste in functie de complexitatea echipamentului.                                                                                                                            ** Localitate – Chișinău, Bălți, Cahul.                                                                                                                                                                                                                Tarifele prezentate sunt exprimate în LEI MD și includ TVA; Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de gradul de complexitate și timpul de intervenție.                                                                                                                                                                                                                                                                      


SITUAȚII ÎN CARE SE APLICĂ TARIFELE


  • a) În cazul în care punerea în funcțiune este împiedicată de nerespectarea condițiilor menționate în certificatul de garanție;

  • b) Atunci, când Operatorul Service va constata, în urma verificărilor, nereguli care ar putea afecta buna și sigura funcționare a echipamentului. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE NU SE VA EFECTUA, menționându-se despre aceasta în actul de punere în funcțiune;

  • c) Atunci când utilizatorul refuză să achite orice obligații financiare față de societatea de service;

  • d) În cazul în care se constată că utilizatorul a pus în funcțiune singur (sau cu personal neautorizat) echipamentul achiziționat. În această situație se va verifica foarte atent daca s-au respectat toate prescripțiile tehnice, iar în caz afirmativ va fi validată punerea în funcțiune, însa termenul de garanție va curge de la data achiziționării produsului, nu din data punerii în funcțiune.

  • e) În cazul în care, din alte motive, utilizatorul împiedică Operatorul Service să pună în funcțiune echipamentul (ex: nu este prezent la locul de montare la data și ora stabilită, nu poate asigura alimentarea cu apă, combustibil, curent electric, etc., datorită unor avarii pe care nu le-a comunicat în timp util Societații de Service).

a) La echipamente sau componente ale acestora, avariate din cauze independente de societatea producatoare;
b) Atunci cand utilizatorul refuza sa achite orice obligatii financiare fata de societatea de service;
c) În cazul în care informațiile furnizate de utilizator la formularea sesizării pentru intervenție sunt eronate, iar Operatorul Service care efectuează deplasarea la intervenție constată o altă situație sau manifestare decât cea descrisă de utilizator;
d) În cazul în care Operatorul Service constată că defecțiunea este datorată intervenției utilizatorului asupra reglajelor și modului de funcționare al echipamentului.

a) La toate intervențiile, indiferent de cauza sau natura lor, cu excepția defecțiunilor cauzate de vicii ascunse, datorate producătorului și constatate în perioada medie de utilizare;
b) În cazul în care utilizatorul a încheiat Contractul de Întreținere pentru echipamentul vizat, se vor aplica tarifele #0087d0use, prevazute în acel contract.


CONTACTE

DISPECERAT SERVICE
ROMSTAL

Program de lucru:

Luni – Vineri – 08:30 – 18:00;

Sâmbătă – 08:30 – 12:00;

Duminică – Închis.

Adresa fizică:

str. Uzinelor 12/10

or. Chișinău, R. Moldova


Telefon

+373 (22) 421 814

+373 (69) 421 814


E-mail

service@romstal.md